Aplikacje.gov.pl – platforma systemu EZD

Celem projektu jest dostarczenie administracji publicznej narzędzi do  pracy administracji publicznej, np. do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, czyli systemu EZD).

Aplikacje.gov.pl – to serwis, który udostępni usługi cyfrowe dla administracji.

1. System umożliwi jednostkom administracji publicznej założenie własnego konta i instancji. Użytkownik platformy będzie mógł zarządzać i zmieniać swoje środowisko, instalować i uruchamiać właściwe aplikacje. Na platformie każda upoważniona osoba będzie mógł dodawać nowe aplikacje. 

2. Podstawową aplikacją oferowaną na portalu aplikacje.gov.pl będzie aplikacja EZD, wraz z  modułami, które będzie można konfigurować w ramach  potrzeb użytkownika. Aplikacja EZD zapewni elektroniczny proces zarządzania dokumentacją w urzędach. Aplikacja EZD zastąpi obecne systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją: EZD PUW i eDok.

3. Moduły umożliwią pracę z innymi systemami dziedzinowymi i ich integrację. Przygotowany zostanie interfejs  aplikacji API (ang. Application Programming Interface) tak, aby wygodnie można jeintegrować je z aplikacje.gov.pl.

EZD jak i inne aplikacje będą oferowane w chmurze jako usługa SaaS (ang. Software as a Service) i będą posiadały zestandaryzowane API. Umożliwi to wymianę jak i integrację dokumentów.

Aplikacja będzie oferowana bezpłatnie  na zasadach niekomercyjnych.