CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Wypełnianie wniosku o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line

  1. Żadna instytucja zaangażowana w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500+ nie pobiera za to opłat wypełnienie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!
  2. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ NIE ŻĄDA od swoich klientów podawania lub potwierdzenia drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.
  3.  Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila czy SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłania SMS-a. Nie należy reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera!
  4. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia ( w przeglądarce internetowej o bezpieczeństwie świadczy zamknięta kłódka w pasku adresu strony www)
  5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500+ najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program.
  6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do systemu transakcyjnego powinien się on upewnić, że wszedł na właściwą stroną lub skontaktować się konsultantem infolinii.
  7. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.
  8. Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominaj serwis transakcyjny należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

Na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Cyfryzacji:

http://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwaga-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500