Danepubliczne.gov.pl


DanePubliczne.gov.pl to serwis, który ma za zadanie zgromadzić w jednym miejscu dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Chcemy, aby było to pierwsze miejsce, do którego sięgają:

  • firmy budujące innowacyjne produkty i usługi;
  • obywatele obserwujący działania swojego państwa;
  • a także urzędnicy szukający potrzebnych im danych.

Serwis posiada szereg usprawnień technicznych, które mają pozwolić na łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Jakość danych, ich dostępność oraz format, w jakim są dostępne, to zadanie dla dostawców.

Korzystanie z serwisu DanePubliczne.gov.pl

Zbiory danych można przeszukiwać wedle kategorii, dostawcy danych, po słowach kluczowych, a także wpisując frazę w wyszukiwarce. Wyniki wyszukiwania można dodatkowo filtrować, aby dotrzeć do interesujących danych.

Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja. Aby uzyskać dodatkowe funkcjonalności, w tym możliwość tworzenia własnych zestawień danych i wygodnego śledzenia aktualizacji danych, należy założyć konto w serwisie.

Dostawcy danych

Dostawcami danych są:

  1. organy administracji rządowej;
  2. fundusze celowe;
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  5. Narodowy Fundusz Zdrowia;
  6. państwowe instytuty badawcze;
  7. państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, późn. zm. – Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.)

źródło tekstu: https://danepubliczne.gov.pl/