e-Kultura e-Zdrowie e-Edukacja

 „e-Usługi e-Organizacja” e-Kultura”– jest to pakiet rozwiązań informatycznych dla województwa kujawsko- pomorskiego”.Projekt ten ma za zadanie podniesienie jakości życia mieszkańców regionu.E-usługi są zautomatyzowane, a cel podniesienia jakości usług dostarczanych przez jednostki  takie jak szpitale, przychodnie, szkoły,

jednostki kultury będące partnerami, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych dla mieszkańców

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Społeczeństwo uzyska dostęp do najnowszej generacji usług elektronicznych,

obejmujących trzy obszary życia, którymi są:

 Główny cel projektu:

  • Gromadzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych jednostek ochrony zdrowia objętych projektem,
  • Interoperacyjność w ochronie zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Globalny dostęp do zasobów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Umożliwienie korzystania z nowoczesnych metod kształcenia,
  • Wsparcie dla rozwoju szkolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w działalności kultury.