e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim

e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim

Jest to projekt partnerski,  który obowiązuje od dnia 01.09.2016 – 31.12.2017 r.

Udział biorą:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący,
2) Gmina Białe Błota,
3) Gmina Dąbrowa Chełmińska,
4) Gmina Dobrcz,
5) Gmina Koronowo,
6) Gmina Nowa Wieś Wielka,
7) Gmina Osielsko,
8) Gmina Sicienko,
9) Gmina Solec Kujawski.

Projekt przewiduje wsparcie w dziale podatków,

opłat i zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD).

Celem projektu jest wdrożenie monitorowania oraz podwyższenie kompetencji kadr.

Planowane zadania:

-Integracja w 8 JST obiegu dokumentów  i systemów dziedzinowych począwszy od elektronizacji podatków i opłat oraz usprawnienia rozliczeń,

-Przedsięwziąć  poprawę dostępu do  informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje,

-Szkolenia dla potrzeb podniesienia kompetencji pracowników w Jednostkach.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 315 919 16 PLN