Infostrada 2.0. – Prezentacja

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  to Regionalny Program Operacyjny

Województwa Kujawsko –  Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Poniżej prezentacja ze spotkania z dnia 12.06.2017 r.

Prezentacja Infostrada II spotkanie 12.06.2017