Internetowy Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego

„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego”  jest zbiorem:

  • 140 podstawowych kompozycji mapowych,
  • 391 map,
  • 33395 kompozycji stworzonych przez użytkowników.

Projekt jest stałym komponentem monitorowania oraz przedstawia zmiany zachodzące w regionie.

Atlas jest nowoczesną,  aktualizowaną monografią kartograficzno – tematyczną i geograficzno-statystyczną regionu.

Aplikacja została opracowana została przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

i daje możliwość pogłębienia wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim.