Mdok – elektroniczny obieg dokumentów

Mdok to aplikacja spełniająca elektroniczny obieg dokumentów oraz spraw.

Ułatwia komunikację między Instytucjami oraz firmami.

Narzędzie to spełnia wiele funkcji:

 • elektroniczne rejestry dokumentów,
 • prowadzenie Biura Podawczego,
 • monitorowanie zaangażowania pracowników w powierzone obowiązki,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • prowadzenie terminarzy,
 • tworzenie dokumentów itp.

Zalety:

 • pełne rejestry korespondencji,
 • dostęp do pełnej dokumentacji,
 • elektroniczny przebieg spraw,
 • dostęp do archiwum,
 • szybka wymiana wiadomości między pracownikami,
 • poczta e-mail.