Nasza Energia w województwie Kujawsko-Pomorskim

Portal naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

skierowany jest głównie do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,

w tym uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych.

Jest to promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła

i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony

środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem jest kampania informacyjno-promocyjna dotycząca nowoczesnych form gospodarowania energią oraz  źródłami energii,

w tym gazu z łupków i hydroenergetyki,

jak również rozpowszechnianie świadomości ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskiego w zakresie efektywności energetycznej.

Portal przedstawia  wykorzystywanie  alternatywnych źródeł energii i jaki jest ich wpływ na środowisko naturalne.