Portal obywatel.gov.pl

Strona www.obywatel.gov.pl

posiada opisy  usług, świadczących dla obywateli przez administrację np.

  • jak wyrobić dowód,
  • prawo jazdy,
  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • paszport,
  • informacje czy dowód osobisty, paszport jest do odbioru,
  • konieczności meldunkowe,
  • tymczasowe dowody osobisty,
  • nr PESEL itp.

Na stronie znajduje się 101 kart,

w tym 82 opisujące  najpopularniejsze usługi administracji publicznej dla obywatela.

źródło zdjęć: mswia.gov.pl