Podział organizacyjny biura

Biurem Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych zarządza Kierownik,

który podlega Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

W skład biura wchodzą:

  • Kierownik – Łukasz Stamm, e-mail: informatyk@soleckujawski.pl
  • Robert Urbanowicz, e-mail: informatyk3@soleckujawski.pl
  • Bartosz Podgórski, e-mail: informatyk2@soleckujawski.pl
  • Katarzyna Błaszkowska, e-mail: kancelaria@soleckujawski.pl
  • Tel. 52 387 01 31