Widok.gov.pl. Nowy portal do śledzenia działań e-administracji

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło portal widok.gov.pl, umożliwiający śledzenie pracy cyfrowej administracji. Portal publikuje dane o zainteresowaniu poszczególnymi e-usługami i ich kosztach, statystyki odwiedzin stron ministerstw czy urzędów. „Narzędzie, które oddajemy do użytku, służy także do konfrontacji naszych przekonań dotyczących np. e-usług z realnymi potrzebami obywatela” – wskazuje ministerstwo.

https://widok.gov.pl/pl/

Jak czytamy w opisie:

Widok.gov.pl to nie tylko statystyka e-usług administracji publicznej, ale też docelowo narzędzie do kształtowania strategii rozwoju cyfrowej administracji. To działanie realizujące ideę transparentności administracji oraz zaangażowania obywateli w kształtowanie kierunków rozwoju e-usług.

Prezentowana wersja 0.4.2 beta jest pierwszą próbą zderzenia koncepcji analityki e-usług z potrzebami i opiniami ich odbiorców – obywateli, przedsiębiorców i organizacji społecznych śledzących działania Ministra Cyfryzacji.