Wyłączenie autoryzacji mailowej w Profilu Zaufanym

Przypominamy, że od dnia 7 kwietnia 2017 r. w systemie ePUAP zostanie wyłączona możliwość autoryzacji użytkownika przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Tym samym autoryzacja w systemie ePUAP możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego albo za pomocą środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego. Dotyczy to wszystkich użytkowników Profilu Zaufanego ePUAP: osób fizycznych, jak i pracowników administracji publicznej wykorzystujących Profil Zaufany ePUAP do celów służbowych.

By nadal mieć możliwość korzystania z profilu zaufanego ePUAP, prosimy o uzupełnienie numeru telefonu komórkowego oraz zmianę metody autoryzacji na jednorazowe kody sms.

W tym celu należy zalogować się w serwisie pz.gov.pl, z menu bocznego wybrać MÓJ PROFIL ZAUFANY, a następnie opcję „Przedłuż ważność” oraz podać numer telefonu komórkowego.

Po upływie wskazanego terminu na podanie numeru telefonu komórkowego (od 7 kwietnia br.) w celu zmiany sposobu autoryzacji użytkownik Profilu Zaufanego ePUAP będzie musiał udać się do punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

Podstawa prawna: § 8 ust. 3 w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633).

 

źródło tekstu: Zespół Ministerstwa Cyfryzacji